Manage David Minh Tam

david minh tam

Name: David Minh Tam

  • Ngày Sinh: 11/11/1990
  • Nơi ở: 270 Phan Xích Long – Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh

Tôi là David Minh Tam là Manage của website chichlive.top tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển applive. Mọi thông tin trên website chichlive.top được tôi kiểm duyệt và chia sẻ đến người chơi nên thông tin hoàn toàn chính xác.

Tôi đã có nhiều kiinh nghiệm trong phát triển applive trên thị trường Việt Nam , mọi thông tin cần hỗ trợ liên hệ tôi qua:

Liên hệ tôi qua:

  • Twitter: 
  • Linkedin: